Strona główna RZESZÓW Kamień, Rzeszów: Podpisano umowę na remont odcinka DK19 Kamień – Górno

Kamień, Rzeszów: Podpisano umowę na remont odcinka DK19 Kamień – Górno

0
Reklama

Strabag Sp. z o.o. za kwotę 9 798 756,56 zł i w terminie do 30 września br. wyremontuje 5-kilometrowy odcinek DK19 Kamień – Górno. Prace remontowe mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi krajowej.

Dyrektor tut. Oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski i Dyrektor Techniczny firmy Strabag Sp. z o.o., Maciej Łukaszek, w obecności parlamentarzystów: Bogdana Rzońcy, Krystyny Wróblewskiej i Mieczysława Miazgi, podpisali umowę na remont drogi krajowej nr 19. Prace remontowe przeprowadzone zostaną na odcinku Kamień – Górno o dł. 5 km (od km 442+330 do km 447+400), a swoim zakresem obejmują w szczególności realizację robót polegających m.in. na:

Reklama

– robotach przygotowawczych,
– robotach ziemnych,
– odwodnieniu korpusu drogowego,
– wykonaniu podbudów,
– wykonaniu nawierzchni,

– wykonaniu chodników,
– robotach wykończeniowych,
– wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– wykonaniu elementów ulic.

Roboty mają one charakter odtworzeniowy i nie zmienią  parametrów istniejących dróg.

Droga krajowa nr 19 na odcinkach, które zostaną wyremontowane, charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu szczególnie ciężkiego tranzytowego. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, na jej powierzchni występują liczne spękania, koleiny oraz łaty po naprawach cząstkowych i wykruszenia, pobocza  z ubytkami, rowy i przepusty zamulone stąd też konieczność wykonania prac remontowych.

Odcinek drogi krajowej nr 19 przewidziany do remontu przebiega przez teren miejscowości Wólka Sokołowska, Turza, Górno i Kamień. W stanie istniejącym posiada jezdnię o szerokości 7,0 m, obustronną opaskę bitumiczną/pobocze bitumiczne o szerokości ok. 2,0 m oraz pobocze gruntowe o szerokości ok. 0,5 m. W rejonie przepustów tworzą się zastoiska wodne, odprowadzenie wód opadowych do naturalnych odbiorników w postaci rowów melioracyjnych i cieków jest utrudnione przez zamulenie istniejących rowów. W stanie istniejącym ruch pieszy odbywa się poboczem lub fragmentarycznym chodnikiem. W ciągu całego odcinka zlokalizowane są zjazdy indywidualne i publiczne do posesji przylegających do DK19. Przedmiotowy odcinek drogi krajowej krzyżuje się z istniejącymi drogami publicznymi poprzez skrzyżowania zwykłe.

Reklama
Poprzedni artykułNisko: Jechali zakopać kurę, spowodowali wypadek
Następny artykułDziś 10 kwietnia. Przedstawiamy kalendarium historyczne