Strona główna #ZwiedzamyPodkarpacie Krok w przeszłość, czyli historia Pałacu Lubomirskich przed powstaniem PWSW…

Krok w przeszłość, czyli historia Pałacu Lubomirskich przed powstaniem PWSW…

0
Reklama

Pałac Lubomirskich w Przemyślu (Bakończycach) kojarzony jest przez większość ludzi z siedzibą władz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. A czym był i jak powstał zanim pojawiło się PWSW?


Otóż Pałac Lubomirskich powstawał w latach 1885-87, na polecenie księcia Hipolita Lubomirskiego, pierwszego właściciela majątku. Próby stworzenia budynku podjął się Maksymilian Nitsch. Pałacyk został wybudowany w stylu eklektyzmu, który charakteryzuje się łączeniem w jednej budowli części w sposób swobodny, często niezgodnych ze sobą. Pałac Lubomirskich łączy elementy neobarokowe, neogotyckie i neoromańskie.Prace budowlane Pałacu trwały do roku 1887, lecz z powodu braku dostatecznych środków rezydencja nie została wewnątrz wykończona. Został on zaprojektowany na planie prostokąta z przylegającymi do niego ryzalitami i basztami, tarasem oraz wieżą z glorietą widokową. Miał dwie kondygnacje i około trzydziestu pomieszczeń.
Pałac i pobliskie oficyny otaczał siedmiohektarowy park z prostokątnym stawem z okrągłą wyspą. Nieopodal funkcjonował folwark nastawiony na hodowlę koni oraz browar.
Warto zaznaczyć, że większość budynków wokół Pałacu stała się siedzibami poszczególnych wydziałów PWSW, np.: spichlerz został przemianowany na bibliotekę.
Na mocy testamentu Hieronima Lubomirskiego po jego śmierci właścicielką Bakończyc stała się jego córka Karolina. W okresie I wojny światowej Bakończyce znalazły się w obrębie Twierdzy Przemyśl. Działania wojenne spowodowały pożar pałacu, w wyniku którego zniszczeniu uległ dach. Z powodu braku środków finansowych pałac nigdy nie został doprowadzony do stanu zgodnego z zamierzeniami właścicieli.Po wybuchu II wojny światowej Bakończyce wraz z pałacem zajęły wojska radzieckie, a następnie wojska niemieckie. Karolina Lubomirska zmarła bezpotomnie w roku 1940 w Charzewicach. Ostatnim nominalnym właścicielem dóbr stał się Jerzy Ignacy Lubomirski, lecz nigdy nie objął ich w faktyczne posiadanie.
Obecnie, jak wiadomo, Pałac stanowi siedzibę Rektoratu PWSW.
Mijając niemal codziennie Pałac nie uświadamia się zapewne jak wiele ważnych wydarzeń z przeszłości pamięta budynek. Przetrwał obie wojny światowe, pożar, a dziś zapamiętuje historię studentów…

Reklama