Strona główna RZESZÓW Głogów Małopolski będzie większy?

Głogów Małopolski będzie większy?

0
Reklama

W dniu wczorajszym odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Głogowa Młp. Przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności (radni otrzymali rękawiczki i maseczki, a przed obradami każdy przemył dłonie specjalnym płynem dezynfekującym) w związku z epidemią koronawirusa, radni przyjęli kilka istotnych uchwał pozwalających na dalszą realizację ważnych zadań.
Radni zgodzili się na zwiększenie o 408 tys. zł. kwoty przewidzianej na realizację zadania: rewitalizacja parków w Rogoźnicy i Rudnej Małej oraz modernizację terenów przyległych do stawów w Głogowie Młp. (koło basenu). Zwiększenie kwoty w budżecie było konieczne, aby można było podpisać umowy z wykonawcami zadania wyłonionymi w przetargu. Łączny koszt na realizację tego zadania to 6,2 mln zł. Gmina na ten cel otrzymała dotację z unijnego programu RPO WP.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic miasta Głogowa Małopolskiego polegającą na włączeniu do miasta sołectwa Styków oraz części sołectwa Rudna Mała (Podbór). Mieszkańcy w konsultacjach oraz radni na sesji zgodzili się na takie zmiany granic. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów.
W związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Rzeszowa o zabranie naszej gminie sołectwa Pogwizdów Nowy i włączeniu go do Rzeszowa, Rada Miasta Głogowa Młp. zobowiązana była do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany granic. Rada ustaliła, iż w związku z pandemia, konsultacje odbędą się w innej niż dotychczas formie, to jest m.in. poprzez składanie pisemnych uwag, wniosków i opinii w formie elektronicznej.
Z innych spraw: radni zwiększyli środki na funkcjonowanie biblioteki publicznej, na budowę pomnika Krzysztofa Głowy – założyciela miasta w 450 rocznicę lokacji miasta, na sprzedaż i dzierżawę działek, nadanie nazwy dla ulicy w Rudnej Małej oraz przystąpienie do sporządzenia kolejne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Niwa.
Burmistrz poinformował radnych o aktualnej sytuacji epidemicznej panującej na terenie gminy, o przygotowaniu służb, instytucji oraz obiektów przewidzianych do niesienia pomocy mieszkańcom i przeciwdziałania zagrożeniom.
ź: UM Głogów Małopolski

Reklama