Właśnie powstał nowy ruch obywatelski o nazwie Dzikie Karpaty, którego celem jest ochrona dziedzictwa Pogórza Przemyskiego i Bieszczad.

Inicjatywa Dzikie Karpaty to oddolny obywatelski ruch, który chce zachować unikatowy, naturalny charakter tych terenów. Obecnie prowadzone są tu intensywne wyręby i komercyjne polowania, co w tak bezcennych lasach nie powinno mieć miejsca. W swoje szeregi zapraszają od 4 sierpnia do wspólnych działań na terenie Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego.

Na swojej stronie piszą: “Jesteśmy nieformalną, otwartą i wciąż powiększającą się grupą ludzi zaangażowanych w starania o ochronę dzikiej przyrody. Nasze działania opierają się na nieodpłatnej pracy w ramach oddolnych, społecznych działań. Jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą, mamy różne zawody i doświadczenia, pochodzimy z różnych rejonów Polski, także z Karpat. Wierzymy, że może być nas dużo więcej. Tak więc zapraszamy – dołącz do nas! Możesz przyjechać do naszej bazy i aktywnie działać na miejscu bądź wspomóc nas rzeczami, których potrzebujemy. Jeśli zaś nie jesteś w stanie –zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce i dołożenia swojej cegiełki dla ratowania tych skrawków dzikiej przyrody, którymi jeszcze wciąż mamy możliwość się zachwycać”.

źr. Facebook/Inicjatywa Dzikie Karpaty