Strona główna POLSKA I ŚWIAT Trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie nawet 1 mln zł kary

Trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie nawet 1 mln zł kary

0
Reklama

O północy rozpoczęła się cisza wyborcza. Poprzedza ona jutrzejsze wybory parlamentarne. Potrwa do godz. 21:00 w niedzielę.

Zakaz agitacji wyborczej
W okresie ciszy wyborczej nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. W praktyce nie wolno m.in.: zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu.
Zabroniona jest również agitacja wyborcza w lokalu wyborczym, polegająca m. in. na eksponowaniu symboli, napisów, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.
Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna.
Zakaz publikacji sondaży
W czasie ciszy wyborczej nie możesz upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Jeśli złamiesz zakaz, grozi Ci grzywna od pięciuset tysięcy do nawet miliona złotych.
Naruszenie ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji
PKW przypomina: naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej to wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów – przestępstwo.
Zatem ocena, czy w danym przypadku doszło do naruszenia tych zakazów, nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.
Dlatego też wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji. 
Co z materiałami opublikowanymi przed ciszą wyborczą?
Materiały wyborcze rozpowszechnione przed zakończeniem kampanii wyborczej nie muszą być usunięte z przestrzeni publicznej na czas tzw. ciszy wyborczej. Zgodnie jednak z wielokrotnie wyrażaną przez Państwową Komisję Wyborczą opinią nie mogą one być modyfikowane ani przemieszczane, gdyż może to zostać uznane za czynne prowadzenie agitacji wyborczej.
Jeśli zatem np. wykupiona usługa może powodować wyświetlanie się materiałów w miejscach, w których wcześniej nie były dostępne, to może to oznaczać naruszenie ustawowego zakazu agitacji.
Należy przy tym podkreślić, że opinia organów wyborczych w tych sprawach nie jest wiążąca dla organów ścigania i sądów, które są właściwe do dokonania oceny w konkretnych przypadkach, bowiem naruszenie zakazu agitacji w okresie tzw. „ciszy wyborczej” stanowi wykroczenie. W razie prowadzenia postępowania organy te samodzielnie dokonują wykładni przepisów ustawy.

Reklama