Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku wydała oświadczenie w związku z podejrzeniem koronawirusa w miejscowym szpitalu.

W związku z wykryciem koronawirusa u kobiety, która kilka dni przed wykonaniem testu przebywała w przeworskim szpitalu, kwarantannie poddane zostały wszystkie osoby mające z nią kontakt.

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem dyrekcji ZOZ w Przeworsku: