Strona główna TARNOBRZEG Jezioro Tarnobrzeskie zyska nową infrastrukturę

Jezioro Tarnobrzeskie zyska nową infrastrukturę

0
Reklama

Gmina Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski oraz Gorzyce będą realizować wspólnie duży projekt unijny, na który została właśnie podpisana umowa. Podpisy pod dokumentem złożyli wicemarszałek Piotr Pilch oraz prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.


W podpisaniu umowy uczestniczyła także senator Janina Sagatowska oraz radni Rady Miejskiej Tarnobrzega – Kamil Kalinka i Anna Pekar.
Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał znaczenie podpisywanej umowy dla Tarnobrzega i całego regionu:

Bardzo się cieszę, że ten teren jest zagospodarowywany w ten sposób, że będzie służył mieszkańcom. To jest obszar o ogromnym potencjale, ponadregionalnym, wymaga jednak wielu inwestycji, wielu środków, dlatego podpisanie umowy będzie miało wpływ na rozwój tego obszaru i pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi blisko 19 mln złotych, z czego 9,7 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Prace mają się rozpocząć już w maju tego roku, a ich koniec planowany jest na grudzień 2021 r.

Reklama

Dla Tarnobrzega jest to bardzo ważny moment. Chcemy nad naszym „Morzem Tarnobrzeskim” zacząć od tworzenia bazy gastronomicznej, parkingu, miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, żeby powstała cała infrastruktura dla człowieka, który przyjedzie tam odpocząć – mówił prezydent Tarnobrzega podczas podpisania umowy.

Prezydent dodał również, że cieszy się z obecności osób, które pełniły funkcje w samorządzie miasta w poprzedniej kadencji, „bo jak widać to co dobre można kontynuować”.
Co zostanie wykonane w ramach projektu:

  1. W gminie Tarnobrzeg planuje się zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim na cele rekreacyjne, gospodarcze i turystyczne. Dzięki realizacji projektu powstaną tereny przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej – punkty gastronomiczne, do aktywności – boisko sportowe, altany grillowe, do rozwoju ruchu turystycznego  –  park linowy, toalety, budynek wielofunkcyjny, parking, place zabaw wraz z otoczeniem.
  2. W gminie Nowa Dęba planowana jest przebudowa budynku mieszkalnego po zakładach metalowych na cele społeczne i gospodarcze. Dzięki temu ma powstać  przestrzeń do funkcjonowania świetlic, w których prowadzone będą działania służące aktywizacji mieszkańców.
  3. W gminie Baranów Sandomierski będzie rozbudowana i przebudowana hala sportowa z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, społeczne i edukacyjne. W ramach nowopowstającej części obiektu planuje się utworzenie miejsca pod działalność gospodarczą z ukierunkowaniem na gabinet fizjoterapii, pomieszczeń z przeznaczeniem na salę fitness, siłownię.
  4. W gminie Gorzyce zostanie uporządkowana  i zagospodarowana zdegradowana przestrzeń publiczna. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę: parku miejskiego, fontanny, amfiteatru, grillowiska, powstaną elementy małej architektury, sanitariaty, oświetlenie terenu,  będą nasadzenia drzew i krzewów.
  5. Parafia w Chmielowie przewiduje przebudowę/remont pomieszczeń plebani z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy na potrzeby mieszkańców regionu.

Największe pieniądze zostaną przeznaczone na zagospodarowanie obszaru wokół tarnobrzeskiego jeziora.
źr. Podkarpackie.pl

Reklama