Strona główna KROSNO Fatalna jakość powietrza. Wydano ostrzeżenie

Fatalna jakość powietrza. Wydano ostrzeżenie

0
Reklama

Zagrożenie:Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 1.03.2023 r. do godz. 24.00 dnia 1.03.2023 r.

Reklama

Data wystąpienia: 01.03.2023 r. godz. 9.00

Obszar: powiaty: miasto Rzeszów, rzeszowski i krośnieński.

Ludność: istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10480 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności:– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności:–  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,–  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również:–  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,–  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowychDziałania określone w Programie Ochrony Powietrza wraz z Planem działań krótkoterminowych dla strefy miasto Rzeszów i strefy podkarpackiej:– stosowanie się do ustawowego zakazu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzystosowanych;– zakaz palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła – stosowanie się do zakazu używania kotłów węglowych/na drewno jeżeli pozwolenie na użytkowanie lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazują inny sposób ogrzewania pomieszczeń– jeżeli jest to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, drewna) do ogrzewania lub stosować węgiel lepszej jakości;– należy bezwzględnie przestrzegać zakazu stosowania paliw określonych w §6 uchwały nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (uchwała antysmogowa);– realizacja przez wskazane służby działań określonych w Planach działań krótkoterminowych: https://bip.podkarpackie.pl/index. php/informacja-osrodowisku/ochrona-powietrza/.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania1.03.2023 r. godz. 9.00
Podstawa prawna·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.).·       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).
Źródła danych        Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – RWMŚ w Rzeszowie
Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9/overruns/0http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!