Żubry

Inwentaryzacja wykazała 668 osobników w stanie wolnym. Prócz tego 9 żubrów żyje w zagrodzie pokazowej w Mucznem.

Największe stado liczące 84 osobniki zanotowano w rejonie Paniszczewa w Nadleśnictwie Lutowiska.

-Wyniki tej inwentaryzacji są dokładne, ponieważ monitoring stad prowadzimy przez cały rok, natomiast samo liczenie w wybranym dniu w marcu, zatem nie zachodzi obawa podwójnego odnotowania tych samych osobników-informuje Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej.

W ciągu ubiegłego roku odstrzelono z przyczyn sanitarnych 5 osobników, 2 znaleziono w szczątkach (jednego upolował niedźwiedź). Bieszczadzkie żubry zasiliły też stada rumuńskie. Wyjechało 7 sztuk.RDLP w Krośnie wspomina też o szkodach, które żubry wyrządzają w gospodarstwach rolnych. Stale rośnie liczba tych zwierząt i wciąż rośnie kwota wypłacanych odszkodowań, natomiast zniszczenia w uprawach leśnych miejscami zagrażają trwałości lasu.

Prof. Wanda Olech, zajmująca się ochroną tego gatunku, martwi się też przegęszczeniem populacji:

Dla zdrowia żubrów pożądane są liczne, ale małe stada, my zaś mamy nieliczne, ale wielkie zgrupowania, co już rodzi zagrożenia związane choćby z telazjozą czy gruźlicą. Najwyższy czas na gospodarowanie populacją.

Źródło i zdjęcie: krosno.lasy.gov.pl