Dzięki współpracy Straży Granicznej i Policji zatrzymano nielegalnych imigrantów z Turcji. Ukrywali się w jednym z hoteli w Cieszanowie.

W miniony piątek (tj. 25.09), podczas swojego patrolu, funkcjonariusze SG z Lubaczowa zauważyli ślady nielegalnego przejścia na granicy Polsko-Ukraińskiej. Strażnicy zabezpieczyli dowody i rozpoczęli poszukiwania.Dzięki wymianie informacji oraz współpracy służb, funkcjonariusze Policji ustalili miejsce pobytu nielegalnych imigrantów. Przebywali oni w jednym z hoteli w Cieszanowie (pow. lubaczowski).

Obydwaj obywatele Turcji (40 i 25 lat) zostali zatrzymani i przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z Lubaczowa. Potwierdzili oni, że cudzoziemcy nielegalnie pieszo przekroczyli granicę państwa.

Obecnie trwają czynności zmierzające do przekazania obywateli Turcji stronie ukraińskiej.