Zniszczono elewację budynku na targowisku miejskim w Sokołowie Małopolskim. Urząd Gminy i Miasta szuka sprawcy. Wyznaczono nagrodę.

Ktoś zniszczył elewację na budynku na targowisku w Sokołowie Małopolskim. Napisy świadczą o tym, że mogli być to zwolennicy jednego z klubów piłkarskich z centrum województwa. Gmina wyznaczyła nagrodę za wskazanie sprawcy.

Na facebookowej stronie Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski czytamy:

Nagroda 2 000 złotych za wskazanie sprawcy/sprawców, którzy pomalowali budynek na placu targowym w Sokołowie Młp.Nagrodę dostanie osoba, która wskaże dokumenty, które pozwolą obciążyć osoby odpowiedzialne za pomalowanie budynku.
Jeśli sprawca lub sprawcy sami przyznają się do winy i zamalują napisy, będą potraktowani łagodniej.
Wszystkie osoby, które posiadają wiedzę w powyższej sprawie proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Sokołowie Młp.
Prosimy o udostępnianie tego posta, aby można było jak najszybciej znaleźć sprawców.
Nie ma zgody naszego społeczeństwa na tak negatywne zachowanie i należy zrobić wszystko, aby sprawcy odpowiedzieli za swój czyn.

Nagroda 2 000 złotych za wskazanie sprawcy/sprawców, którzy pomalowali budynek na placu targowym w Sokołowie…

Opublikowany przez Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim Poniedziałek, 14 września 2020