Strona główna WIADOMOŚCI Znamy oferty na realizację dwóch ostatnich odcinków Via Carpatia 

Znamy oferty na realizację dwóch ostatnich odcinków Via Carpatia 

0
Reklama

Zarówno w przetargu na realizację odcinka między Jawornikiem a Lutczą, jak i w przetargu na odcinek między Lutczą a Domaradzem, wpłynęło po siedem ofert. Zainteresowanych jest w sumie ośmiu wykonawców działających samodzielnie lub w konsorcjum.

Złożone
oferty

Reklama

S19 Jawornik – Lutcza (długość 5,2 km)

Zestawienie ofert:

 1. Kolin
  Insaat
  Turizm
  Sanayi
  ve
  Ticaret – 1 849 563 300
 2. konsorcjum firm
  Gülermak (lider)
  i Budimex (partner) – 1 909 653 720,80 zł
 3. Stecol
 • 1 930 397 201,62 zł
 1. konsorcjum firm PORR (lider) i PORR
  Bau (partner) – 2 160 236 700
 2. konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot i DOGUS
  Insaat
  ve
  Ticaret (partnerzy)
 • 2 700 832 938,51 zł
 1. Nurol
  İnşaat
  ve
  Ticaret – 2 772 879 697,03
 2. konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona
  Construccion (partner)
 • 2 863 008 747,50 zł

S19 Lutcza – Domaradz (długość 6,4 km)

Zestawienie ofert:

 1. Kolin
  Insaat
  Turizm
  Sanayi
  ve
  Ticaret – 1 413 898 038
 2. konsorcjum firm
  Mirbud (lider), Kobylarnia
  i Interbudmontaż
  (partnerzy) – 1 457 700 000 zł
 3. konsorcjum firm Budimex (lider) i
  Gülermak (partner)
 • 1 460 625 000 zł
 1. konsorcjum firm PORR (lider) i PORR
  Bau (partner) – 1 473 360 873,07
 2. Stecol
 • 1 479 376 893,46 zł
 1. Nurol
  İnşaat
  ve
  Ticaret – 1 679 500 116,11
 2. konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot i DOGUS
  Insaat
  ve
  Ticaret (partnerzy)
 • 2 129 408 211,24 zł

Oferty w obu przetargach zostaną sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, budynków technicznych oraz instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (10 proc.), a także przedłużenia okresu gwarancji jakości na tunel oraz konstrukcje oporowe, w tym portale tunelu (10 proc.).

Zakres prac na odcinku Jawornik – Lutcza

Odcinek szlaku Via Carpatia o długości ok. 5,2 km poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3 km.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt.

W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik kat. I w kierunku Barwinka, które zostanie przystosowane do rozbudowy do kat. II. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi kolidujące z inwestycją, a także infrastruktura techniczna.

Planujemy, że prace projektowe
i roboty budowlane na tym odcinku zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy.

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Jawornik – Lutcza przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, charakterystycznej dla fliszu karpackiego. Wykonane w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża wykazało bardzo zmienne warunki geologiczne wzdłuż projektowanego odcinka. Teren przyszłej inwestycji charakteryzuje się również różnorodnym
i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny.  W rejonie tunelu dominują obszary leśne i nieużytki.

Tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz wykonano sieć monitoringu geotechnicznego, obejmującą obszary osuwiskowe oraz obszary predysponowane osuwiskowo.

Ponieważ trasa S19 przebiegać będzie po terenie, zarówno zróżnicowanym wysokościowo jak i charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną, na etapie budowy konieczne zatem będzie zabezpieczenie stwierdzonych osuwisk oraz terenów predysponowanych osuwiskowo.

Zakres prac na odcinku Lutcza – Domaradz

Ten fragment szlaku Via Carpatia będzie miał długość 6,4 km. Trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

W ramach zadania wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum
Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza – Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). Zbudowane są one głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia
i doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne. 

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano więc badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. 

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:    
81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),       
42,2 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Krosno

Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla),      
42,3 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz, Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek
i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka).

Reklama
Poprzedni artykułSpreparowana głowa aligatora na granicy
Następny artykułKradli ON z transformatorów i metalowe elementy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj