Strona główna TURYSTYKA Znajdą się pieniądze na S-19 z Babicy do Barwinka i obwodnicę Łańcuta?

Znajdą się pieniądze na S-19 z Babicy do Barwinka i obwodnicę Łańcuta?

0
Reklama

Rząd zwiększa pulę środków na inwestycje drogowe. W związku z tym samorząd województwa chce, aby dwa ważne dla regionu projekty zostały wpisane na listę przedsięwzięć podstawowych w Kontrakcie Terytorialnym.


Wczoraj w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące renegocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. Samorząd województwa podkarpackiego chce wpisać na listę przedsięwzięć podstawowych drogę S-19 z Babicy do Barwinka i obwodnicę Łańcuta. Oba projekty zyskały już finansowe wsparcie rządu. 12 lipca tego roku Rada Ministrów przyjęła bowiem aktualizację  „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)” zwiększając limit finansowy wydatków na realizację zadań finansowanych z Krajowego Funduszu Drogowego do kwoty 135 mld zł. Dzięki temu finansowanie zyskały między innymi ważne dla naszego regionu inwestycje drogowe:
– droga S-19 odcinek Babica (bez węzła)– Barwinek, przewidziana do realizacji na lata 2021-2025. Wartość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego zaplanowano na poziomie 7 562 179,9 tys. zł. Odcinek Rzeszów – Babica ma już wcześniej zapewnione finansowanie.
 budowa obwodnicy Łańcuta, którego realizację zaplanowano na lata 2018-2021. Wartość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego zaplanowano na poziomie 97 475,7 tys. zł.
Zarząd Województwa Podkarpackiego uznając te inwestycje drogowe za strategiczne wystąpił z wnioskiem do rządu o zmianę zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, polegających na przeniesieniu przedsięwzięć pn:  S-19 Babica– Barwinek i Budowa obwodnicy Łańcuta z listy przedsięwzięć warunkowych na listę przedsięwzięć podstawowych.

S-19 Babica- Barwinek aktualnie jest inwestycją o strategicznym znaczeniu dla Podkarpacia. W kontekście realizowanej S-19 na odcinku Lublin – Rzeszów oraz na odcinku Rzeszów – Babica zasadność kontynuowania jej do granicy państwa wydaje się oczywista.

Przebudowa całości drogi S-19 Rzeszów – Barwinek – granica państwa ma ogromne znaczenie dla rozwoju nie tylko Podkarpacia ale również południowo – wschodniej części Polski. Pozwoli na skomunikowanie województwa podkarpackiego oraz wschodniej części Polski ze Słowacją i południem Europy.
W wymiarze regionalnym wykonanie tej inwestycji pozwoli na skomunikowanie gospodarcze regionu Jasło– Krosno– Sanok z resztą województwa i kraju. Spowoduje także skrócenie dojazdu do turystycznej części Podkarpacia tj. Bieszczadów oraz Beskidu Niskiego
Odcinek ten jest również ważnym ciągiem komunikacji międzynarodowej, stanowiąc część europejskiego korytarza transportowego w ramach Via Carpathia i znajduje się w sieci komplementarnej TEN-T.

Reklama

Obwodnica Łańcuta to droga krajowa Nr 94, która stanowi natomiast ważny szlak komunikacyjny i transportowy, aktualnie jest alternatywnym połączeniem dla autostrady A4 biegnącej od zachodniej granicy z Niemcami do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Istniejąca w ciągu DK 94 obwodnica Łańcuta znacznie odbiega standardem od parametrów tej drogi na innych odcinkach– brak chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, niebezpieczne skrzyżowania.

Z uwagi na stale pogarszający się stan bezpieczeństwa na tym odcinku drogi oraz duże natężenie ruchu, przebudowa istniejącej obwodnicy Łańcuta jest niezwykle istotna, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym.
Miasto Łańcut jest siedzibą powiatu oraz ważnym ośrodkiem regionalnym Województwa Podkarpackiego zwłaszcza w takich dziedzinach jak: kultura i turystyka – Muzeum Zamek w Łańcucie. Miasto to ma duży potencjał ekonomiczny, który może być utrzymany wyłącznie przy zapewnieniu odpowiedniego skomunikowania zarówno ze stolicą regionu, jak i resztą województwa oraz kraju.
Inwestycja finansowana jest z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Reklama