Dziś w ratuszu w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Tadeusza Ferenca oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Tematem spotkania było poinformowanie opinii publicznej o wspólnej deklaracji ws. Zamku Lubomirskich w Rzeszowie.

Poza wymienionymi, udział w konferencji prasowej wzięli biskup senior diecezji rzeszowskiej- Kazimierz Górny, Wiceminister Sprawiedliwości- Marcin Warchoł oraz dyrektorzy sądów. Wspólna deklaracja dotyczy przekazania przez Ministerstwo Sprawiedliwości Zamku Lubomirskich w Rzeszowie pod nadzór miasta, natomiast magistrat ma przekazać Ministerstwu działkę pod nową siedzibę sądu okręgowego.

Zbigniew Ziobro podkreślił, że oprócz znaczenia Zamku dla kultury regionu, powinno to miejsce upamiętniać ofiary represji komunistycznych więzionych w kazamatach tego obiektu.Podczas spotkania podpisane zostały trzy porozumienia w formie aktu notarialnego:

  1. Porozumienie w formie obustronnych darowizn
  2. Umowa przedstępna darowizny
  3. Zgoda na dysponowanie działką

Dzięki temu Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mogło wystąpić o odrolnienie działki, na której miałby znajdować się nowy budynek sądu okręgowego oraz wpisać inwestycje w kolejny budżet.