Przyjaciele Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie zwracają się z serdeczną prośbą o pomoc w uzbieraniu kwoty potrzebnej do zakupienia telewizora dla podopiecznych placówki. 

Wszyscy dobrze wiemy, że telewizja jest bardzo ważnym źródłem informacji i rozrywki w życiu osób starszych. Niestety DPS nie ma w tym momencie wystarczających środków na zakup telewizora.

O Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Rodzinne Gniazdo” przy ulicy Żwirki i Wigury w Krośnie funkcjonuje od 1993 roku. Jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego.

Dom ma zasięg ponadgminny i przeznaczony jest dla 88 dorosłych osób obojga płci, w tym: 63 osób w podeszłym wieku i 25 osób przewlekle chorych.Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

https://zrzutka.pl/p3vgrz