Strona główna WIADOMOŚCI Zarobki niań wciąż rosną, winni rodzice? Jak wypada Podkarpacie?

Zarobki niań wciąż rosną, winni rodzice? Jak wypada Podkarpacie?

0
Reklama

Wybór niani to jedna z najcięższych i najbardziej odpowiedzialnych decyzji w życiu rodziców. Po okresie, w którym to głównie oni zajmowali się pociechą, muszą ją oddać w inne – obce ręce.

Ponadto zatrudnienie opiekunki wiąże się z wpuszczeniem obcej osoby do domu, niekiedy nawet życia. Z nianią muszą dobrze dogadywać się zarówno rodzice, jak i dziecko –jednym z najważniejszych elementów tej trójstronnej relacji jest komunikacja. By dać sobie czas na oswojenie się z nową sytuacją, warto rozpocząć poszukiwania niani odpowiednio wcześnie. Znalezienie opiekunki może trwać nawet kilka miesięcy. Do tego należy doliczyć okres adaptacyjny – czas, kiedy niania będzie poznawać się z dzieckiem oraz rodzicami. Warto wziąć pod uwagę również to, że nawet, jeśli podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka na opiekunkę spełni nasze oczekiwania, to okres adaptacyjny zweryfikuje pierwsze wrażenie. Może się zatem okazać, że procedurę zatrudnienia niani trzeba będzie powtórzyć. W momencie wyboru opiekunki, rodzice muszą wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii. Wyszukiwarka Niania.pl umożliwia filtrowanie profili kandydatek pod względem wieku, doświadczenia, oczekiwań finansowych, preferowanego wymiaru pracy, zainteresowań oraz miejsca świadczenia usług. Nianie, rejestrując się w serwisie Niania.pl, zakładają swój profil. Istotne jest to, że opiekunki mogą prosić rodziców – poprzednich pracodawców – o wystawienie referencji. Biorąc pod uwagę liczbę profili zakładanych przez nianie oraz liczbę ogłoszeń zamieszczanych przez rodziców (które są weryfikowane), Niania.pl to największy w Polsce portal pośredniczący w znalezieniu opiekunki dla dziecka. Oferty są zamieszczane przez rodziców i nianie z całego kraju. W związku z powyższym można uznać, że dane z serwisu, a co za tym idzie, raport przygotowany na ich podstawie, są reprezentatywne zarówno w skali całego kraju, jak i poszczególnych województw.

Niania dla 1-3-latka pilnie poszukiwana

Rodzice najczęściej poszukują opiekunek dla dzieci w wieku 1-3 lat. Sytuacja ta ma miejsce w każdym województwie, a co za tym idzie, również w skali całego kraju. Drugą grupą wiekową są dzieci mające mniej niż 12 miesięcy, co może świadczyć o tym, że matki decydują się na powrót do pracy po upływie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (łącznie rok), nie korzystają z urlopu wychowawczego. Z analizy danych wynika, że niektórzy rodzice nie zamieszczają informacji na temat wieku dziecka, dla którego poszukują niani.
 

Reklama

Doświadczenie niań – oczekiwania vs rzeczywistość

Co zaskakujące, doświadczenie deklarowane przez nianie jest dużo wyższe niż doświadczenie oczekiwane przez rodziców. Sytuacja ta może wynikać z faktu, iż na rynku brakuje niań. Rodzice są skłonni zatrudnić nianię z mniejszym doświadczeniem. W skali kraju średnie wymagane doświadczenie jest prawie trzy razy niższe niż średnie doświadczenie deklarowane. Rodzice są skłonni zatrudnić nianię ze średnio 10-miesięcznym doświadczeniem, zaś średnie deklarowane przez nianie doświadczenie to 26 miesięcy.
Doświadczenie deklarowane przez nianie:
Polska: 26 miesięcy
Podkarpackie: 23 miesięcy
Rzeszów: 25 miesięcy
Doświadczenie oczekiwanie przez rodziców:
Polska: 9 miesięcy
Podkarpackie: 8 miesięcy
Rzeszów: 9 miesięcy
 Studentka, ale z doświadczeniem
Choć średnia wieku na to nie wskazuje, ponad połowa niań w Polsce to osoby w wieku studenckim. Może to oznaczać, że praca w charakterze niani jest traktowana jako praca dorywcza, sposób na poprawienie swojej sytuacji finansowej podczas studiów. Opiekunki w wieku do 25 lat stanowią 52% wszystkich, które na portalu założyły profil niani. 12% osób, które założyły profil opiekunki w serwisie Niania.pl nie podało informacji o swoim wieku.
Wiek niań – średnia:
Polska: 29 lat
Podkarpackie: 26 lat
Rzeszów: 26 lat
Zarobki opiekunek wciąż rosną
Od 2017 roku średnie zarobki niań w skali całego kraju wzrosły o 1,65 zł. W 2018 roku stawka godzinowa netto wynosiła średnio 12,73 zł (w latach 2017 i 2016 było to 11,08 zł). Zmiany w stawce godzinowej opiekunek są zbieżne ze wzrostem minimalnej stawki godzinowej w Polsce, która w 2018 roku wynosiła 9,76 zł netto (w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie). Na wartość stawki niań wpływa również konkurencyjność ogłoszeń. To rodzice muszą walczyć o nianie dla swoich dzieci, a nie odwrotnie.
Stawka minimalna netto za godzinę w Polsce dla określonych umów cywilnoprawnych Średnia stawka netto niań za godzinę w Polsce
2013 7,11 zł 9,36 zł
2014 7,45 zł 9,84 zł
2015 7,74 zł 10,29 zł
2016 8,16 zł 11,08 zł
2017 9,21 zł 11,08 zł
2018 13,70 (brutto) 9,76 zł 1 12,73 zł
Porównanie stawki minimalnej za godzinę w Polsce ze średnią stawką niań za godzinę w latach 2013-2018, dane z serwisu Niania.pl.
W przypadku umowy zlecenie, gdy pracownik nie jest studentem, ma więcej niż 26 lat i nie odprowadza
dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe (https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-gore-
2).
Z danych serwisu Niania.pl wynika, że rodzice oferują nianiom wyższe stawki, niż one same oczekują. Pokazuje to, że to rodzice konkurują między sobą o opiekunkę dla swojego dziecka, a nie nianie o pracę. Rynek niań jest więc rynkiem pracownika. Wyjątkiem od tej reguły jest województwo śląskie, należy jednak podkreślić, iż może to być związane z konurbacją górnośląską, w skład której wchodzą między innymi takie miasta jak Katowice, Gliwice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Zabrze, Bytom, Dąbrowa Górnicza. Stawki niań w dużych miastach są wyższe niż w pozostałych częściach województw, dlatego skupisko tychże może skutkować podwyższeniem średniej stawki wojewódzkiej.
Średnia min. stawka oczekiwana
(pracownik/netto)
Polska 14,82 zł 10,65 zł
Podkarpackie 12,01 zł 8,77 zł
Rzeszów 12,53 zł 9,26 zł
Porównanie średnich stawek proponowanych przez rodziców i średnich stawek oczekiwanych przez
nianie w województwach i ich największych miastach w 2018 roku, dane z serwisu Niania.pl. Na najwyższe zarobki mogą liczyć nianie w Warszawie (16,51 zł netto za godzinę pracy) oraz w województwie mazowieckim (15,48 zł netto). Najniższe stawki obowiązują w Białymstoku (10,30 zł netto) oraz w województwie podlaskim (10,16 zł netto). Nieznacznie lepiej jest w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie godzinowa stawka niań wynosi 10,18 zł netto (w Olsztynie 10,47 zł netto).
Średnia wymagań i oczekiwań (h/netto) Średnia wymagań i oczekiwań (etat/netto)
Polska 12,73 zł 2036,80 zł
Podkarpackie 10,39 zł 1662,40 zł
Rzeszów 10,90 zł 1744,00 zł
Z raportu Niania.pl wynika, że mimo iż sytuacja niań w Polsce poprawia się, wciąż brakuje chętnych do pracy w tym zawodzie. Rynek niań jest więc rynkiem pracownika, to rodzice muszą zabiegać o opiekunkę dla swoich pociech. Warto jednak zauważyć, że w 2018 roku nieznacznie spadła liczba rodziców, którzy zamieścili ogłoszenie dotyczące poszukiwania niani, wzrosła zaś (również nieznacznie) liczba profili założonych przez nianie. Najwięcej niań wciąż jest w dużych miastach, tam również najwięcej rodziców poszukuje opiekunki dla swoich pociech, najczęściej niani poszukuje się dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. Rodzice są skłonni oddać malca pod opiekę niani ze średnio 9-miesięcznnym doświadczeniem, opiekunki deklarują zaś średnio 26-miesięczne doświadczenie. Statystyczna polska niania ma 29 lat, warto jednak zauważyć, że najczęściej jest to osoba, która ma nie więcej niż 25 lat. Zarówno rodzice, jak i nianie preferują zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, co może świadczyć o potrzebie stabilności zatrudnienia. Jeśli chodzi o preferowaną stawkę, to średnia oczekiwań niań i proponowanej przez rodziców stawki (w skali kraju) to 12,73 zł netto (co daje 2 036,8 zł netto za pełen wymiar godzin). Stawki proponowane przez rodziców są wyższe od wymaganych przez opiekunki. W Polsce pensja niań od lat jest wyższa niż pensja minimalna. Sytuacja ta może świadczyć o tym, że rodzicom zależy na opiece najwyższej jakości. Są świadomi, że bezpieczeństwo dziecka zależy między innymi od poziomu zaangażowania niani.
źr. niania.pl

Reklama