Rada Obwodowa we Lwowie zażądała usunięcia z Cmentarza Orląt Lwowskich dwóch kamiennych lwów, uznając je za „symbol polskiej okupacji Lwowa”. Posągi lwów, stanowiące niegdyś integralną część kolumnady Pomnika Chwały, powróciły na cmentarz w grudniu 2015 r.

Lwowska Rada Obwodowa stwierdziła, że lwy stoją przy Cmentarzu Orląt nielegalnie. Dlatego Ukraińcy zdecydowali, aby zasłonić je paździerzowymi płytami. To jednak im nie wystarczyło – domagają się ich całkowitego usunięcia.

Wśród polityków ukraińskich, którzy poparli postulat usunięcia lwów jest Ołeksandr Hanuszczyn. Wystąpił on  podczas XI Forum Polska-Ukraina w Rzeszowie, gdzie swobodnie debatował przy jednym stole z marszałkiem Władysławem Ortylem i ministrem Jerzy Kwiecińskim, pochodzącymi z partii rządzącej.

To nie pierwszy raz, kiedy obóz rządzący dyskutuje z stroną ukraińską dobierając sobie uczestników w sposób niedopuszczalny. W 2016 roku negocjacje marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z Ukraińcami na temat, jak państwo polskie ma uczcić ludobójstwo na Wołyniu i Podolu odbywały się w obecności syna Romana Szuchewycza – Juryjiego.