Setki osób mogą otrzymać wyższe świadczenie emerytalne niż dotychczas. ZUS planuje akcję informacyjną, w której podpowie, jak otrzymać wyższą emeryturę. 

Świadczeniobiorcy, którzy nie złożyli stosownego wniosku o  przeliczenie kapitału początkowego, mogą dostawać niższą emeryturę, niż im się należy. 

Do 1998 r. wszystkie składki emerytalne  trafiały w jedno miejsce. Jeśli osoba występowała o ustalenie wysokości emerytury lub kapitału początkowego, to musiała dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swoje świadectwa pracy i zaświadczenia o wysokości zarobków. Na tej podstawie ZUS mógł wyliczyć świadczenie, więc do 1999 r. można było założyć, że wynagrodzenie wynosiło 0 zł.

W 2009 r. do podstawy emerytury zaczęto wliczać najniższą krajową. 

ZUS zaczyna akcję informacyjną, która może pomóc emerytom, na prośbę Najwyższej Izby Kontroli, która zwróciła uwagę do Zakładu. 

źr. ZUS, Money