Strona główna SANOK Wybrano najlepszą ofertę na budowę II etapu obwodnicy Sanoka

Wybrano najlepszą ofertę na budowę II etapu obwodnicy Sanoka

0
Reklama

Oferta Sweco Polska została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie Koncepcji programowej (KP) dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Przy braku odwołań od dokonanego wyboru możliwe będzie podpisanie umowy.

Kryteria oceny ofert

Reklama

W przetargu wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Sweco Polska, która zaoferowała opracowanie dokumentacji za kwotę 1 484 347,40 zł brutto.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe – doświadczenie zespołu projektowego (30 proc.) i doświadczenie geologa (10 proc.).  

Prace koncepcyjne    

Inwestycja obejmie swoim zakresem wykonanie KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Dla inwestycji wydana już została decyzja środowiskowa. Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli ona również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. 

  

Zakres rzeczowy inwestycji   

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 3 km, w tym m.in. rozbudowę 1 km istniejącej DK84, budowę 2 km nowego odcinka DK28, a także budowę trzech mostów, skrzyżowań jednopoziomowych (rond), urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cel inwestycji   

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka przebiega przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddany do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etap obwodnicy Sanoka pozwolił na skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Krosna na DK28 i DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.    

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla czterech zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji (STEŚ-R: Studium korytarzowe, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych). Pozostałe inwestycje są na etapie przetargu: 

  • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – trwa przetarg na Koncepcję programową (po wyborze najkorzystniejszej oferty),
  • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (po otwarciu ofert),
  • obwodnica Jasła w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (po otwarciu ofert),
  • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (po otwarciu ofert).

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.   

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!