Strona główna POLITYKA Wybory samorządowe 2018: Premier podał datę wyborów

Wybory samorządowe 2018: Premier podał datę wyborów

0
Reklama

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podał dziś datę wyborów samorządowych 2018 roku. Odbędą się one 21 października. Ewentualna druga tura 4 listopada.


W rozporządzeniu wydanym przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego zaznaczono, że wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października. Na drugą turę do urn pójdziemy 4 listopada.  W tych wyborach wybierać będziemy prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów gmin, a także przedstawicieli rad dzielnic, miast, gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich.
Wybory te będą odbywać się po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego (obejmującego kodeks wyborczy oraz ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju m.st. Warszawy) wprowadzonej ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (weszła w życie 31 stycznia 2018), którego najważniejszymi elementami są:

  • wprowadzono dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
  • wydłużono z 4 do 5 lat kadencję organów samorządowych (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, rady gmin, powiatów i sejmiki województw);
  • ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców (wcześniej nie obowiązywały jedynie w miastach na prawach powiatów oraz dzielnicach m.st. Warszawy);
  • ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego jedynie dla osób niepełnosprawnych;
  • wprowadzenie dwóch rodzajów komisji obwodowych: jedna będzie organizować głosowanie, a druga ustalać wyniki głosowania;
  • zwiększenie uprawnień mężów zaufania i wprowadzenie instytucji obserwatorów społecznych.

Od dziś oficjalnie ruszają kampanie wyborcze komitetów i partii.

Reklama
Reklama