Strona główna JASŁO Wojewoda interweniuje ws. pogotowia ratunkowego w Jaśle

Wojewoda interweniuje ws. pogotowia ratunkowego w Jaśle

0

W poniedziałek z inicjatywy wojewody podkarpackiego Ewy Leniart odbyło się spotkanie stron zaangażowanych w dyskusję dotyczącą funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Jaśle. 


W rozmowach wzięli udział: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, Dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku, Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu oraz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W spotkaniu uczestniczył także Starosta Jasielski i Starosta Krosnieński. 
W trakcie spotkania wojewoda przedstawiła zasady, na jakich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115 z późn. zm.), wojewoda tworzy i prowadzi jedną dyspozytornię medyczną w województwie. 
Docelowym modelem dla województwa podkarpackiego jest funkcjonowanie jednej dyspozytorni medycznej, obejmującej zasięgiem działania obszar całego Podkarpacia, a tym samym jeden podkarpacki rejon operacyjny – powiedziała w trakcie spotkania wojewoda Ewa Leniart. Wojewoda przypomniała, że ustawa wprowadzająca nowe regulacje w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznych oraz zapisy o upaństwowieniu zespołów ratownictwa medycznego była odpowiedzią na postulaty organizacji związkowych zrzeszających m.in. ratowników medycznych, które wielokrotnie podnosiły konieczność poprawy funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego (w tym poprawy efektywności ich finansowania). 
W myśl tej zasady, w 2018 r. utworzone zostały: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Przemyślu oraz Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku, które objęły swoim zasięgiem działania rejony operacyjne obejmujące po kilka powiatów. 
NFZ Oddział w Rzeszowie ogłosił postępowanie konkursowe o zawarcie umów w rodzaju ratownictwo medyczne na jeden podkarpacki rejon operacyjny. Sposób prowadzenia postępowania konkursowego jest regulowany przez odrębne przepisy, które określają m.in. warunki, jakie muszą spełnić podmioty ubiegające się o zawarcie umowy z NFZ. Zgodnie z powyższymi, to ww. podmioty wskazują w szczególności formę udzielania świadczeń w rejonie operacyjnym (samodzielnie, czy też w ramach podwykonawstwa lub konsorcjum). Wojewoda nie ma żadnego wpływu na organizację i przebieg postępowania konkursowego NFZ, nie określa również żadnych wymogów co do podmiotów udzielających świadczeń, czy też sposobu realizacji umowy z NFZ).
Na zakończenie spotkania, wojewoda Ewa Leniart zwróciła się z prośbą do dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie o jak najszybsze wypracowanie rozwiązania zaistniałej sytuacji.
– Kieruję do Panów gorący apel, aby tę sprawę, która nabrała szerokiego wydźwięku politycznego i medialnego, jak najszybciej rozwiązać – dla dobra pracowników oraz w celu przystąpienia do sprawnej realizacji zadań systemu PRM – powiedziała wojewoda