W tym roku wigilijną wieczerzę zorganizować będziemy musieli według kryterium rządowego, które zakłada, że można zaprosić maksymalnie 5 osób spoza domu.

Wedle obowiązującego rozporządzenia premiera, do 27 grudnia organizować można spotkania tylko i wyłącznie do 5 osób. Limit ten nie tyczy się organizatora i osób zamieszkujących domostwo. Wynika więc, że na wigilię możemy zaprosić maksymalnie pięciu gości.“Do dnia 27grudnia 2020r. zakazuje się organizowania zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie” – czytamy w piśmie.

W rozporządzeniu są wyjątki od tych przepisów. To między innymi:

  • spotkania służbowe
  • szkolenia i ćwiczenia pracowników służby zdrowia i służb mundurowych
  • egzaminy na prawo jazdy
  • egzaminy na biegłych rewidentów.