W okolicach Wetliny, strażnicy graniczni udzielili wsparcia Policji w związku z niewybuchem, który zauważyli czujni turyści.

Zdarzenie miało miejsce w rejonie, za który odpowiada Placówka SG w Wetlinie. Funkcjonariusze udzielili wparcia Policji z Leska, która otrzymała informację od słowackich odpowiedników o zauważonym przez turystów niewybuchu. Pocisk z okresu II Wojny Światowej znajdował się kilka metrów od linii granicy. Strażnicy graniczni doskonale znający rejon przygraniczny szybko odnaleźli niewybuch i zabezpieczyli teren.

Dalsze czynności w sprawie prowadzi Policja.

Straż graniczna przypomina, by w przypadku natknięcia się na tego typu znaleziska zachować ostrożność. Należy niezwłocznie powiadomić Policję, a w rejonie granicy państwowej Straż Graniczną.