W Przemyślu zamknięta do odwołania została izba wytrzeźwień. Posiada ona 29 miejsc w tym 4 z pasami bezpieczeństwa. Wyodrębnione są również pomieszczenia dla mężczyzn, kobiet  i nieletnich oraz pomieszczenia dla osób,  których zachowanie stwarza poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia lub zdrowia i życia innych osób przebywających w Izbie.

Izba posiada gabinet lekarski i ambulatorium zaopatrzone w leki, sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy, a także urządzenie pozwalające ustalić stężenie alkoholu w organizmie (alkomat).

Izba została zamknięta między innymi przez skierowanie lekarzy specjalistów do walki z koronawirusem. Lekarze pracowali w niej na umowach etaty zachowując w szpitalu. Osoby nietrzeźwe są przewożone do policyjnej izby zatrzymań.

Tylko w marcu z izby skorzystało 56 osób. Dziś policja musi radzić sobie sama, dlatego osobę zatrzymaną musi przewieść na przemyski SOR a następnie na izbę wytrzeźwień np do Rzeszowa.