Dziś nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni w całej Unii Europejskiej. To oznacza, że pośpimy godzinę krócej.

Dzisiejszej nocy czeka nas zmiana czasu z zimowego na letni. Oznacza to przesunięcie wskazówek zegara o godzinę do tyłu. W całej UE czas letni obowiązywał będzie od niedzieli 25 marca do 29 października, kiedy z powrotem wrócimy do czasu zimowego.

Proponowana zmiana czasu, związana z ujednoliceniem go i pozostaniem tylko w strefie letniego, niestety nie przeszła w Sejmie. Projekt ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczący pozostania tylko w strefie letniej nie był procedowany, pomimo, że zpstał poparty przez komisję sejmową dot. administracji i spraw wewnętrznych. Aby w Polsce ustanowić tylko jedną strefę czasową, potrzeba byłoby zmienić dyrektywę UE.