Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał polecenie wycofania z obrotu znanego leku uspokajającego. Powodem wycofania jest zły skład.

GIF wycofał z obiegu znany lek uspokajający Fenactil, sprzedawany jako roztwór do wstrzykiwań. Decyzja o zaprzestaniu sprzedaży partii leku została podana 6 września. Lek produkowany przez polskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. podawany jest u pacjentów, u których stwierdzono m.in.: stany lękowe, schizofrenię, autyzm. Ma właściwości uspokajające.

Lek sprzedawany wyłącznie na receptę o numerze seryjnym 01BA1017 (z datą ważności do października 2019 roku) został natychmiast wycofany ze sprzedaży. GIF komentuje powód: “uzyskanie wyniku poza specyfikacją dla parametru zawartości substancji pomocniczej wodorosiarczanu sodu w próbie stabilnościowej i archiwalnej oraz dla parametru zabarwienia płynu w próbie stabilnościowej”.
źr. GIF