Strona główna RZESZÓW Urząd miasta w Rzeszowie apeluje o ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych

Urząd miasta w Rzeszowie apeluje o ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych

0
Reklama

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Urząd Miasta Rzeszowa ze względów sanitarnych apeluje o maksymalne ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych, w tym w Urzędzie Miasta Rzeszowa.


Zaleca się załatwianie spraw za pośrednictwem platformy ePUAP, telefonicznie lub e-mailowo. Przypominamy, że w celu załatwienia swojej sprawy nie trzeba stawiać się osobiście i wyczekiwać w kolejkach. Można umówić się na wizytę w Urzędzie telefonicznie, na określona godzinę.
1. Podatki i inne płatności
W celu ograniczenia gromadzenia się osób wskazane jest dokonywanie płatności związanych z podatkami i innymi opłatami bezgotówkowo, a nie w kasach banku znajdujących się w budynkach Urzędu.
2. Sprawy meldunkowe
Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego załatwiać można poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.
3. Urząd Stanu Cywilnego
W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa w USC zachęcamy do kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub mailowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.
ZGONY – tel. 17 875 46 10, 17 875 44 79
MAŁŻEŃSTWA – tel. 17 875 46 21, 17 875 46 07
URODZENIA – tel. 17 875 46 50, 17 875 46 47, 17 875 46 12, 17 875 46 06, e-mail: usc@erzeszow.pl.
Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy ePUAP lub droga korespondencyjną.4. Handel
W niedziele nie będzie funkcjonowało targowisko przy ul. Dworaka. Prezydent Miasta Rzeszowa apeluje również do Zarządcy giełdy przy ul. Spichlerzowej w Rzeszowie o odwołanie handlu.
5. Baseny
Zamknięte zostały do odwołania baseny:
– pływalnia kryta ROSiR przy ul. Jałowego 23a,
– basen kryty Delfin przy ul. Rejtana 30,
– basen kryty Karpik przy ul. Solarza 12,
– basen kryty Muszelka przy ul. Starzyńskiego 17.
6. Deklaracje śmieciowe
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 kwietnia 2020 r. Właściciel nieruchomości (w przypadku, kiedy nie ma współwłasności) może złożyć deklarację w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Deklaracja musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na platformie. Informujemy również o możliwości przesłania wypełnionej deklaracji w wersji papierowej pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów.
Najważniejsze informacje odnośnie koronawirusa:

Koronawirus na Podkarpaciu – Najważniejsze informacje

Reklama
Reklama