Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz ukraiński minister infrastruktury Wołodymyr Omeljan podpisali umowę o współpracy przy projekcie polskiego odcinka trasy S-19.

 

Ukraiński partner obiecał swojemu polskiemu odpowiednikowi wsparcie przy projekcie budowy Via Carpatia. Jak uważa minister Adamczyk pomoc sąsiada ułatwi wpisać S-19 do sieci europejskich korytarzy  transportowych TEN-T, a co za tym idzie większe finansowanie budowy.

Trasa Via Carpatia ma być korytarzem transportowym między północną, a południową Europą z której będzie korzystać nie tylko Polska, ale także Ukraina i inne sąsiednie państwa.