Strona główna MIELEC Tuszów Narodowy: Wójt przed prokuraturą odpowie za Dekalog

Tuszów Narodowy: Wójt przed prokuraturą odpowie za Dekalog

0
Reklama

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złoży zapewne zawiadomienie do prokuratury na wójta gminy Tuszów Narodowy, Andrzeja Głaza. Wszystko za sprawą umieszczenia przy szkołach w gminie tablic z Dekalogiem.


Wójt gminy Tuszów Narodowy (pow. mielecki) jest pomysłodawcą zainstalowania na gminnych szkołach tablic z Dekalogiem Bożym. Swoją decyzję wyjaśnia twierdząc: „10 Przykazań Bożych dane są dla dobra człowieka, co jest tak oczywiste, że nikt uczciwy i będący przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie temu zaprzeczyć aby się nie wystawić na pośmiewisko i na skompromitowanie”. 

Zniewaga osób niewierzących

Jakiś czas temu sprawą zainteresował się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który decyzję Andrzeja Głaza uważa za znieważającą i uderzającą w osoby niewierzące.
W korespondencji między wójtem, a fundacją „Wolność od Religii” włodarz Tuszowa tłumaczy swoją decyzję słowami: „”W imię Chrystusa Polacy ratowali z narażeniem życia Żydów w czasie Zagłady, którą im zgotowano i bardzo wielu z nich w związku z tym oddało za nich swoje życie. Gdyby to byli ludzie wolni od religii, to na pewno nie zdobyliby się na aż tak wielki heroizm. Tylko w jedności z Bogiem człowiek jest zdolny obdarzać innych prawdziwym dobrem, a w przeciwnym wypadku może przekazywać tylko zło piekła. Kończąc, chciałbym podkreślić, że nikt nie zmusza osób mających się za wolnych od religii, aby mieszkali wśród katolików starających się żyć według Dekalogu. Według mnie dla tych, którzy odnoszą się z szatańską nienawiścią do Przykazań Bożych, nie powinno być miejsca na polskiej ziemi, uświęconej krwią Jej synów w obronie wartości chrześcijańskich i Ojczyzny” – czytamy w piśmie skierowanym do działaczy Fundacji „Wolność od Religii”.

Reklama

Czym jest OMZRIK?

OMZRiK to organizacja, na czele której stoi Rafał Gaweł, szef teatru dramatycznego TrzyRzecze. Jakiś czas temu otrzymał wyrok 4 lat pozbawienia wolności za oszustwa finansowe. Aby uniknąć kary, Gaweł miał poddać się leczeniu psychiatrycznemu, gdyż uznano go nagle za niepoczytalnego.
Działacze Ośrodka zarzucają wójtowi, który pochodzi z partii rządzącej, że działa wbrew prawu oraz oświacie, dlatego doniesienie chcą złożyć do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto podkreślić, że w każdej polskiej szkole mamy dziś krzyże oraz godło RP, co też, patrząc przez pryzmat Dekalogu, można zaliczyć do nienawiści i zniewagi ojkofobów oraz osób niewierzących.
W Preambule Konstytucji RP również mamy odniesienie do Boga: „W imię Boga Wszechmogącego”.
źr. Facebook, Korso 
 
 

Reklama