Pocisk, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, został odnaleziony podczas prowadzonych prac budowlanych na jednej z posesji w miejscowości Tryńcza. Policjanci zabezpieczali miejsce znaleziska. Niewybuchem zajęli się saperzy.

W piątek około godz.13, dyżurny przeworskiej komendy został powiadomiony o odnalezieniu niewybuchu podczas prowadzonych prac budowlanych, na jednej z posesji w miejscowości Tryńcza. Policyjny pirotechnik ustalił, że jest to pocisk artyleryjski o długości około 60 cm, pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

O znalezisku powiadomiono 21 Batalion Rozminowania w Rzeszowie. Policjanci przekazali miejsce odnalezienia pocisku saperom, którzy usunęli niewybuch.

Policja przypomina!

W przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Policję. W żadnym wypadku nie dotykajmy, nie przenośmy tych przedmiotów. W miarę możliwości oznaczmy miejsce, w którym znajdują się niewybuchy, nie dopuśćmy, by inne osoby naraziły się na niebezpieczeństwo.