Wszyscy złożymy się na ukraińskie emerytury!

Według informacji portalu Kresy.pl, Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że ukraińskie emerytury będą w przyszłości finansowane z pieniędzy polskich podatników. 

Zdaniem ZUSu, w całości zostaną sfinansowane emerytury Ukraińców przyjeżdżających do Polski. Zapłaci za nie oczywiście polski podatnik. Co więcej, Polacy wspólnie złożą się na Ukraińców pobierających polskie emerytury, za lata pracy w Polsce, jak i na Ukrainie! Pieniądze przeznaczone na emerytury dla Ukraińców będą w całości pochodziły z polskich składek i nie zostaną w żaden sposób zrekompensowane przez stronę ukraińską. Warto dodać, że Polacy pracujący u naszego wschodniego sąsiada, nie mogą liczyć na podobne udogodnienia.

 

Z wyjaśnień pracowników Zakładu wynika, że osobom w odpowiednim wieku i z określonym stażem pracy na Ukrainie wystarczy, że popracują krótki czas w Polsce, by móc pobierać minimalną emeryturę. Jest to niezgodne z zasadami reformy emerytalnej w sytuacji, w której nie wiąże się to z żadnym przekazaniem aktywów na wypłatę tych środków przez stronę ukraińską. Z drugiej strony warto dodać, że umowa pomiędzy Polską a Ukrainą jest skrajnie niekorzystna dla strony polskiej. Jednym z jej kluczowych zapisów jest możliwość zsumowania okresów ubezpieczenia i składkowych zarówno dot. pracy w Polsce, jak i na Ukrainie. Według art. 16, jeżeli prawo do emerytury lub renty przysługuje po zastosowaniu zasady sumowania okresów ubezpieczenia, instytucja właściwa tej strony umowy ustala emeryturę lub rentę. Odbywa się to w ten sposób, że najpierw obliczana jest teoretyczna (pełna) kwota świadczenia, jaka przysługiwałaby danej osobie, gdyby wszystkie jej okresy ubezpieczenia zostały przebyte w państwie ustalającym świadczenie. Następnie, na podstawie kwoty teoretycznej obliczana jest rzeczywista (częściowa) kwota świadczenia, która odpowiada stosunkowi okresów ubezpieczenia przebytych w państwie ustalającym świadczenie do sumy wszystkich okresów ubezpieczenia (w tym zagranicznych).

Warto podkreślić, że Ukraińcy będą mieli prawo do najniższej emerytury, w momencie gdy staże pracy zsumują się. W efekcie nawet, krótki okres pracy w naszym kraju, pozwali im na ubieganie się o polską emeryturę. Jak przyznają sami pracownicy ZUSu, nawet rok pracy obliguje ich do pobieranie najniższej emerytury, o ile zainteresowany na stałe będzie mieszkać w Polsce.

Źródło:kresy.pl

 

.

Od jutra obowiązuje obniżony wiek emerytalny

Od jutra zmiana wieku emerytalnego, zmieniony za poprzedniej ekipy rządzącej podwyższony wiek na 65 i 67 lat zostanie obniżony. 

1 październik to data od kiedy kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat.

Z wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że z obniżonego wieku emerytalnego skorzystać może nawet 331 tysięcy osób. Wnioski o wcześniejsze przejście na emeryturę można było składać od 1 września. Przez cały miesiąc do ZUSu wpłynęło prawie 190 tysięcy wypełnionych wniosków.

Prezes ZUS zaznacza jednak, że im dłużej pracujemy tym nasza wypłata będzie wyższa, nawet o 8-10 procent za każdy przepracowany rok.

 

 

Czy Ukraińcy pracujący w Polsce będą pobierać emerytury z ZUS-u?

Z informacji uzyskanych przez dziennik “Rzeczpospolita” wynika, że ZUS będzie wypłacał emerytury Ukraińcom pracującym w Polsce. Powodem jest podpisana przez Polskę i Ukrainę umowa o zabezpieczeniu społecznym. Ukraina jest jednym z sześciu Państw spoza UE, z którymi Polska podpisała umowę (dotyczy ona również Australii, Kanady, Korei Południowej, Macedonii, Mołdawii oraz USA).

(więcej…)