Przemyśl: Oszuści znów atakują. Wyłudzają pieniądze od staruszków

Przemyscy policjanci codziennie odbierają kilka zgłoszeń dotyczących prób wyłudzenia pieniędzy od osób starszych. Oszuści dzwoniąc do seniorów podają się za funkcjonariuszy policji lub za członka rodziny, który spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. W ciągu ostatnich kilku dni oszuści wyłudzili od 90-letniej przemyślanki ponad 44 tys. złotych. W inny przypadku 86-letni mężczyzna uwierzył w wypadek córki i przekazał fałszywemu gońcowi z sądu kwotę 20 tys. złotych. Nie bądźmy obojętni i ostrzegajmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub policjantów.

(więcej…)

Kolejne utrudnienia dla mniejszości polskiej na Ukrainie

Nowa ustawa oświatowa na Ukrainie może być zagrożeniem dla Polskiego szkolnictwa.

W poprzednim tygodniu na Ukrainie uchwalone zostało nowe prawo, które wprowadza język ukraiński jako jedyny język nauczania w szkołach publicznych. Jest to kolejne działanie mające na celu wyparcie języków mniejszości narodowych z procesu dydaktycznego na terytorium Ukrainy.  Polskie władze, jak narazie nie zareagowały w żaden sposób, w przeciwieństwie do Węgier, które zaprotestowały przeciwko naruszeniu praw swojej mniejszości na terytorium naszego wschodniego sąsiada.

Wycofanie cmentarza Orląt Lwowskich z projektów nowego paszportu

Tymczasem Polska, pod presją Ukrainy, zrezygnowała z symbolu cmentarza Orląt Lwowskich, na projekcie nowego paszportu.  Decyzja ta została podjęta wobec protestów strony ukraińskiej. Protestuje również Litwa, w związku z motywem Ostrej Bramy, w związku z czym spodziewamy się, że działający w myśl doktryny Giedroycia polski rząd, również wycofa ten projekt.