Lesko: Powstanie nowy budynek komendy powiatowej policji

W Lesku uroczyście podpisano i wmurowano w fundamenty akt erekcyjny pod budowę nowej komendy powiatowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Policji, władz wojewódzkich i samorządowych, parlamentarzyści oraz osoby reprezentujące wykonawców. To symboliczny początek inwestycji, której zakończenie zaplanowano w 2019 roku. Nowoczesny obiekt, na miarę XXI wieku, sfinansowany będzie ze środków „Programu modernizacji Policji”. 

(więcej…)

Zamek w Łańcucie z nowym projektem modernizacji

W środę 27.09 br. w Gabinecie Ordynata miała miejsce konferencja prasowa, poświęcona aktualnie realizowanemu projektowi pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”.

(więcej…)

Kolejne utrudnienia dla mniejszości polskiej na Ukrainie

Nowa ustawa oświatowa na Ukrainie może być zagrożeniem dla Polskiego szkolnictwa.

W poprzednim tygodniu na Ukrainie uchwalone zostało nowe prawo, które wprowadza język ukraiński jako jedyny język nauczania w szkołach publicznych. Jest to kolejne działanie mające na celu wyparcie języków mniejszości narodowych z procesu dydaktycznego na terytorium Ukrainy.  Polskie władze, jak narazie nie zareagowały w żaden sposób, w przeciwieństwie do Węgier, które zaprotestowały przeciwko naruszeniu praw swojej mniejszości na terytorium naszego wschodniego sąsiada.

Wycofanie cmentarza Orląt Lwowskich z projektów nowego paszportu

Tymczasem Polska, pod presją Ukrainy, zrezygnowała z symbolu cmentarza Orląt Lwowskich, na projekcie nowego paszportu.  Decyzja ta została podjęta wobec protestów strony ukraińskiej. Protestuje również Litwa, w związku z motywem Ostrej Bramy, w związku z czym spodziewamy się, że działający w myśl doktryny Giedroycia polski rząd, również wycofa ten projekt.