W trakcie wczorajszej sesji Rady Miasta jeden z radnych Platformy Obywatelskiej wystąpił  z projektem uchwały umieszczenia preambuły Konstytucji RP w rzeszowskich szkołach. Swój projekt uzasadnił następującymi słowami: Konstytucja RP jest najważniejszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i powinna być znana Polakom od najmłodszych lat. Pierwszym krokiem do tego jest poznanie w szkołach jej preambuły. Ten, mający fundamentalne znaczenie dla naszej demokracji akt, zawiera bowiem, skrótowo ujęte, najważniejsze idee obowiązującej Polaków umowy społecznej.

Zgodnie z uchwałą preambuła miała być umieszczano w widocznych dla uczniów miejscach, np. w gablocie z trofeami, czy na tablicy ogłoszeń w każdej z rzeszowskich szkół. W trakcie dyskusji przeciwko projektowi wystąpili radni PiSu. Zdaniem Marcina Fijołka klub uznał zaproponowaną uchwałę za nieprzekonującą. W ocenie polityka wnioskodawca kierował się motywacjami politycznymi a nie edukacyjnymi. Pomimo prób zdjęcia projektu z porządku obrad przez klub PiS, większość zagłosowała za jej dalszym procedowaniem. W efekcie PiS opuścił salę obrad i nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała została przegłosowana dzięki poparciu polityków pro prezydenckiego klubu Rozwój Rzeszowa i PO.