Przemyśl: O rozwiązaniach dla Podkarpacia na konferencji “Europa Karpat”

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i wiceminister Adam Hamryszczak wzięli udział w konferencji “Europa Karpat” w Przemyślu. Spotkanie miało na celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich więzi między krajami regionu karpackiego. W trakcie wydarzenia politycy, przedsiębiorcy, samorządowcy i naukowcy z Polski, Słowacji, Bułgarii, Węgier, Ukrainy, Czech oraz Rumunii dyskutowali o wspólnych działaniach na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej. (więcej…)