Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krośnie

Władze Krosna podjęły decyzję o modernizacji oczyszczalni ścieków  na Wisłoku. Inwestycja ma kosztować 33 milionów złotych. Prognozowany koniec prac w drugiej połowie 2021 roku.

Modernizacja ma polegać przede wszystkim na wymianie przestarzałych reaktorów biologicznego oczyszczania ścieków. Dodatkową trudnością w pracach, jest fakt że obiekt cały czas musi, przynajmniej częściowo, funkcjonować. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krośnie, oprócz poprawy kondycji Wisłoka, ma za zadanie, poprawę warunków życia ludzi mieszkających w jej okolicy. Obecnie oczyszczalnia jest mocno uciążliwa, ponieważ, delikatnie mówiąc, unosi się z niej bardzo nieprzyjemny zapach. Po planowanych zmianach sytuacja ma ulec znaczącej poprawie.

Korzyści dla regionu?

Niewątpliwie. jeżeli inwestycja zostanie dobrze przeprowadzona, to skorzysta na niej całe Podkarpacie. Wisłok przecież, po przepłynięciu Krosna, przecina jeszcze sporą część Podkarpacia, w tym Rzeszów. Warto dodać, że oczyszczalnia ścieków w Krośnie obsługuje też pobliskie gminy:  Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Wojaszówka,  Korczynę, Iwonicz Zdrój,  Chorkówkę,  Jedlicz oraz część gminy Dukla. Gminy te, również bezpośrednio skorzystają na tej inwestycji.
Pozostaje tylko pytanie, kiedy podobne inwestycje zostaną przeprowadzone na Sanie….

 Źródło: Tvp Rzeszów

Ranking Gospodarnych Samorządów. Nagroda dla Stalowej Woli

Od wtorku, w Krynicy trwa XXVII Forum Ekonomiczne, na które przybyło ok. 3.000 gości z całego świata.  W tym roku, jedynym z głównych tematów  była przyszłość regionu karpackiego. Forum Ekonomiczne co roku przyznaje nagrody w różnych kategoriach, jak na przykład człowiek roku, którym została premier Beata Szydło.  W tym roku przyznano również, po raz pierwszy, nagrody Gospodarny Samorząd. Wśród odznaczonych są gminy z Podkarpacia.

Nagroda dla Stalowej Woli

Ranking Gospodarności stworzyli  eksperci Centrum Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika, Instytutu Studiów Wschodnich oraz organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy.   Ranking prowadzono w trzech kategoriach: miasto na prawach powiatu,  gminy wiejskie, oraz gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Nagroda dla Stalowej Woli została przyznana własnie w tej trzeciej, ostatniej kategorii  W mieście, w stosunku do 2013 roku (który był odnośnikiem dla wszystkich gmin) dochód na mieszkańca, wzrósł o 13,1% i wynosi teraz  3739 zł.  Wskaźnikiem wzrostu ekonomicznego była też liczba przedsiębiorców (5946), oraz suma zapłaconych przez nich podatków: 3,6 mln złotych. W przeliczeniu na mieszkańca daje to 57 zł. na osobę, średnia całego rankingu wynosiła ok. 30. Doceniono liczne inwestycje w mieście, m.in. Strefę ekonomiczną, Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a szczególnie Technopolis, za którą to nazwą, kryje się nowa dzielnica innowacji i rozwoju. Uznaniem ekspertów cieszył się również projekt  Kuźni Przedsiębiorczości, oraz różnorakie zniżki dla przedsiębiorców. Nagrodę , z rąk wicepremiera Piotra Glińskiego, odebrał przewodniczący rady miasta Stanisław Sobieraj.

Inne gminy Podkarpacia w rankingach

W rankingu miast na prawach powiatów zwyciężył Gdańsk. Bardzo wysoko, bo aż na 5 miejscu uplasowało się Krosno.  Na dalszych miejscach znalazły się również Rzeszów (23), oraz Przemyśl (33).  Ostatnie az naszych miasta na prawacha powiatu, Tarnobrzeg, nie znalazło się z zestawieniu
Ostatnim rankingiem była klasyfikacja gmin wiejskich. Tutaj zwyciężyła mazowiecka gmina Przasnysz, jednakże w pierwszej 10 znalazły się  dwie gminy z Podkarpacia: Wiśniowa i Radomyśl nad Sanem, odpowiednio na 5 i 9 miejscu.

Dyskusje na temat przyszłości regionu Karpackiego.

Spora część tegorocznego forum, poświęcona była przyszłości regionu karpackiego, co oczywiście, w dużej mierze, dotyczy także Podkarpacia.  Wśród panelistów znaleźli się m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,  podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, a  także przedstawiciele innych państw  karpackich, takich jak Węgry, Rumunia i Ukraina.  Podkreślano konieczność współpracy przy różnych projektach, szczególnie infrastrukturalnych, gdzie kluczową rolę odgrywa projekt drogi  Via Carpathia.