Prezydent Rzeszowa z pewnością nie odpuści tematu pomnika i w dalszym ciągu będzie walczył o to by pozostał w niezmienionej formie. Na ten moment wydaje się jednak, że dzięki decyzji Wojewódzkiego konserwatora zabytków, otworzyła się furtka by już wkrótce pomnik na trwałe został usunięty z rzeszowskiej przestrzeni publicznej.

Źródło: rzeszow.onet