Kierowcy jadący od Mielca do Tarnowa oraz w kierunku autostrady A4 nie muszą już wjeżdżać do Radomyśla Wielkiego. We wtorek otwarto ponad 3-kilometrową obwodnicę miasteczka.

Budowa obwodnicy Radomyśla Wielkiego kosztowała 14 mln złotych z czego prawie 10 milionów to fundusze europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Inwestorem w imieniu województwa podkarpackiego był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Drogę wybudowało Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Rzeszowa.

Satysfakcji z otwarcia obwodnicy nie krył burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński. Podkreśli on, że nowa droga odciąży historyczny, zabytkowy rynek i poprawi warunki do mieszkania w tej części miasta.Inwestycja została zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmowało budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 o długości 3 km, zapewniającego objazd centrum Radomyśl Wielki. Zrealizowano ją sprawnie, niemalże w rok. Obwodnica rozpoczyna się trójwlotowym rondem na ul. Piłsudskiego. Następnie droga prowadzona jest po północno-zachodniej stronie Radomyśla Wielkiego przez tereny niezurbanizowane i przecina czterowlotowym rondem ulicę Wałową (droga powiatowa nr 1174) oraz ul. Kościuszki (droga powiatowa nr 1173). Obwodnica kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 984 przy ul. Firleja poprzez kolejne rondo.

Takich miast, miasteczek, które w obecnej perspektywie finansowej otrzymają obwodnice, będzie w sumie 15. Niebawem otwarta zostanie podobna droga w Dynowie.

Władze województwa podkreślają, że nowe inwestycje poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale również będą pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy dla regionu. Niedawno rozstrzygnięty został przetarg na ostatni etap obwodnicy Mielca czyli drogę Piątkowiec-Rzędzianowice. Budowa tej drogi wkrótce się rozpocznie.