Patrol Straży Granicznej z placówki w Stuposianach zatrzymał dwóch mężczyzn w wieku 34 oraz 45 lat. Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę z Ukrainy, a ich celem były państwa Unii Europejskiej.

Obywatela Rosji (34 l.) oraz Azerbejdżanu (45l.) zatrzymano w miniony piątek (tj. 22 czerwca), w jednej w przygranicznych miejscowości w gminie Lutowiska (woj. podkarpackie). W trakcie kontroli okazało się, że tylko jeden z cudzoziemców (ob. Azerbejdżanu) posiada dokumenty tożsamości. Mężczyźni przyznali, że ich celem były państwa Unii Europejskiej. W wyniku podjętych działań, funkcjonariusze Straży Granicznej szybko ustalili miejsce nielegalnego przekroczenia polsko-ukraińskiej granicy. Wczoraj (tj. 24 czerwca), cudzoziemcy zostali przekazani na Ukrainę w ramach umowy readmisyjnej.

Od początku 2018 roku, funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na podkarpackim odcinku polsko-ukraińskiej granicy 73 cudzoziemców, którzy w celach migracyjnych nielegalnie przekroczyli granicę. Najczęściej, ich celem było przedostanie się do państw Europy zachodniej.

źr. BiOSG