Mniej studentów na podkarpackich uczelniach

W roku 2016/17 na Podkarpaciu w 14 uczelniach wyższych kształciło się 51,1 tys. studentów. Mniejsza liczba studentów ma związek głównie ze zmianami demograficznymi w strukturze ludności i malejącym odsetkiem ludności w wieku 19-24 lata. Głównym ośrodkiem akademickim w województwie podkarpackim jest Rzeszów, na terenie którego w roku akademickim 2016/17 swoją siedzibę miało 5 uczelni skupiających prawie 82% ogółu … Czytaj dalej Mniej studentów na podkarpackich uczelniach