Została podpisana umowa o współpracy Stalowowolskiego Wydziały Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej, a Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technicznego w Zilinie. 

Podpisana umowa dotyczy współpracy w dziedzinie nauki i dydaktyki,  w szczególnosci wymiany kadry dydaktycznej i studentów. Porozumienie ma dotyczyć także wspólnego rozwoju prac naukowo-badawczych oraz organizację wydarzeń naukowych, sportowych i kulturalnych.

Umowa została zawarta przez prof. Dr. Ing. Milan Sága i dr hab. inż. Aleksandrem Mazurkowem prof. PRz.