W niedzielę funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Korczowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili w samochodzie 51– letniego obywatela Ukrainy dwie spreparowane głowy wilka szarego.

Mężczyzna podróżował do Polski. Podczas kontroli granicznej funkcjonariusz SG stwierdził, że podróżny przewozi w swoim samochodzie dwie sprawowane głowy wilka szarego, który objęty jest ochroną na mocy międzynarodowej konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Mężczyzna twierdził, że nie wiedział iż okazy, które były przeznaczone na prezent dla znajomego, podlegają ochronie.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

Celem międzynarodowej konwencji zwanej w skrócie CITES jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.

źr. BIOSG