Strona główna ROPCZYCE Spacerując w lesie znalazł granat moździerzowy z czasów II wojny

Spacerując w lesie znalazł granat moździerzowy z czasów II wojny

0
Reklama

Spacerując po lesie, można znaleźć nie tylko ciekawe okazy roślin i gatunki zwierząt. Podczas wycieczek można także trafić na znaleziska, które mogą okazać się niebezpieczne. W kompleksie leśnym w Ostrowie został znaleziony granat moździerzowy z czasów II wojny światowej. Policjanci zabezpieczyli teren, a o znalezisku poinformowali saperów.

Policjanci powiadomili o pocisku saperów z jednostki wojskowej, a groźne znalezisko zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy do czasu przyjazdu patrolu saperskiego.


Przypominamy!
W przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Policję. W żadnym wypadku nie dotykajmy, nie przenośmy tych przedmiotów, gdyż jakiekolwiek manipulowanie przy pociskach grozi ich detonacją. W miarę możliwości oznaczmy miejsce, w którym znajdują się niewybuchy, nie dopuśćmy, by inne osoby naraziły się na niebezpieczeństwo.

Reklama