Niedawno odbyły się obrady Sejmiku Województwa. Jednymi z głównych tematów była podkarpacka służba zdrowia w dobie koronawirusa.

Wczoraj (tj.28.09) miały miejsce obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Rozpoczęły się one od informacja dot. wyników finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa podkarpackiego, którą przedstawił radnym marszałek Władysław Ortyl.Do radnych zwrócił się także Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ. Przedstawił plany Funduszu dot. strategii wyjścia z pandemii i przywracania normalnego systemu ochrony zdrowia.

Następnie wojewoda przedstawiła radnym jesienną strategię walki z koronawirusem, przygotowaną przez ministra zdrowia. Wojewoda przybliżyła także aktualne statystki dot. zakażeń i chorujących w naszym regionie.

Jesteśmy przygotowani do nowej fali zachorowań. Nie lekceważymy jednak tego ryzyka, jakie niesie za sobą występowanie koronawirusa. Bardzo proszę, aby państwo, jako radni, w swoich społecznościach przekazywali widomy sygnał o potrzebie przestrzegania zaleceń artykułowanych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia.- Wojewoda Ewa Leniart