Sejm przegłosował projekt ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego w najbliższych wyborach prezydenckich.

Ustawa zakłada, że wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie drogą głosowania korespondencyjnego. Głosowanie ma trwać od godz. 6:00 do godz. 20:00. Głosujący będą musieli umieścić kopertę z kartą do głosowania i podpisanym oświadczeniu o tajnym i osobistym oddaniu głosu do specjalnej skrzynki pocztowej. Koperta będzie musiała być wrzucona do skrzynki na terenie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców. W każdej gminie mają zostać stworzone gminne obwodowe komisje wyborcze właściwe dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy.Za poparciem projektu głosowało 230 posłów, 226 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Tutaj można sprawdzić dokładnie głosowanie. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Projekt ustawy:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/F6895C4E66E2A7CBC12585420054B013/%24File/328.pdf

fot. Kancelaria Sejmu