Nagroda “Świadek Historii” przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii. W poniedziałek w Rzeszowie wręczono tę odznakę sześciu osobom.

23 października w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń “Świadek Historii”, przyznawanych dla najbardziej zasłużonych osób, dbających o upamiętnianie historii Narodu Polskiego.

Wśród laureatów tegorocznej edycji znaleźli się: bp Edward Frankowski, kpt. Maria Mirecka-Loryś, Ewa Kuberna, Maciej Małozięć, mjr Franciszek Sagan oraz Bogusława Wąs.

Nagrodę wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Jarosław Szarek oraz Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Biskup E. Frankowski- biskup senior diec. sandomierskiej, pochodzący z okolic Stalowej Woli; wcześniej biskup pomocniczy arch. przemyskiej. Działał jako kapelan “Solidarnośc”, wspierający robotników Huty Stalowa Wola. Organizował pomoc dla opozycjonistów represjonowanych przez władze komunistyczne, zwłaszcza podczas stanu wojennego. Występował w obronie praw ludzi pracy, szczególnie podczas strajku w Hucie Stalowa Wola w 1988. Sam również doświadczył represji ze strony władz.

Kpt. Maria Mirecka-Loryś- ostatnia żyjąca dowódczyni z okresu II wś (102 lata); działaczka Stronnictwa Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej, komendantka Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Po wojnie członkini ZG Związku Polek w Ameryce i Kongresu Polonii Amerykańskiej. Odznaczona m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ewa Kuberna- działaczka “Solidarności”, internowana w 1981 r. w Stalowej Woli. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), wyróżniona odznaką Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

Maciej Małozięć- Maciej Małozięć, wiceprezes Zarządu Okręgu Tarnów oraz sekretarz Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy.

Mjr Franciszek Sagan– ps. „Grabik” żołnierz ZWZ-AK, walczący w latach 1940 – 1944 na terenie Inspektoratu Rzeszów. Napisał kilkanaście przełomowych książek z dziejów AK na Rzeszowszczyźnie stanowiących podwaliny dla wielu prac historyczno-naukowych. Warto wymienić te najważniejsze: ZWZ-AK Obwód Rzeszów, Rejonowy Inspektorat ZWZ-AK Rzeszów, Podokręg Armii Krajowej Rzeszów, Żołnierze w sutannach. Kapelani Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów.

Bogusława Wąs-  cytat  Ważne to jest też dla kraju, bo szukamy Żołnierzy Wyklętych. Pochodząca z Krasnego działaczka społeczna organizująca inicjatywy upamiętniania lokalnych bohaterów.

źr.: PUW