Przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej oraz Ruchu Narodowego złożyli do Prokuratury zawiadomienie o możliwości znieważenia flagi narodowej przez uczestników pikiety związanej z zakazem organizacji marszu równości w Rzeszowie.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się przy Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, przedstawiciele środowisk narodowych zaprezentowali treść zawiadomienia, jakie zostało złożone do prokuratury. W jego treści czytamy:

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym znieważeniu flagi, kolorów oraz godła Rzeczpospolitej Polskiej poprzez:

  • umieszczenie w białym pasie flagi godła Rzeczpospolitej Polskiej w taki sposób, że czerwone tło godła Rzeczpospolitej Polskiej zamieniono na tło w kolorach tęczy używanej przez środowiska homoseksualne, zwane często umownie LGBT,
  • zastąpienia pasa czerwonego flagi państwowej pasem w kolorach tęczy używanych przez środowiska homoseksualne, zwane często umownie LGBT,

oraz

  • publiczne użycie tak zmienionej flagi przez osoby bliżej nieznane podczas manifestacji pn. „STOP zakazowi Marszu Równości w Rzeszowie”, która odbyła się 5 czerwca 2019 roku po godz. 18:00 na Rynku w Rzeszowie – wizerunek tych osób utrwalony został w materiałach prasowych.

Narodowcy powołują się na Kodeks karny, który jasno przedstawia możliwości znieważenia symboli narodowych.