W holu głównym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wystawiona została księga kondolencyjna dedykowana Kornelowi Morawieckiemu – wybitnemu działaczowi opozycji antykomunistycznej, twórcy „Solidarności Walczącej”, Posłowi na Sejm RP, Marszałkowi Seniorowi Sejmu, Kawalerowi Orderu Orła Białego. To wspólna inicjatywa wojewody podkarpackiego oraz NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego.

Do księgi można się wpisywać do wtorki 8 października w godzinach pracy Urzędu. Księgę wojewoda Ewa Leniart przekaże premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.