Strona główna WIADOMOŚCI Rzeszów: Stypendia marszałka dla studentów

Rzeszów: Stypendia marszałka dla studentów

0
Reklama

Ponad dwieście tysięcy złotych – taka kwota trafi do kieszeni podkarpackich studentów. Wszystko za sprawą programu stypendialnego Marszałka Województwa Podkarpackiego.


W tym roku 102 studentom pierwszego roku zostanie przyznane po 2 tysiące złotych. Dziś wicemarszałek Maria Kurowska, wraz z przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzym Cyprysiem uroczyście wręczyła stypendia żakom.
Wicemarszałek Maria Kurowska, zwracając się do stypendystów powiedziała:

– Chcemy aby na nasze uczelnie przychodzili studenci z najlepszymi wynikami. Chcemy abyście wzmacniali nasz podkarpacki potencjał naukowy. Mamy nadzieje, że stypendium pozwoli zagospodarować się wam w nowych miejscach nauki – mówiła Maria Kurowska, jednocześnie składając stypendystom życzenia – Chciałabym wam życzyć, aby nowy etap w życiu, który właśnie rozpoczynacie, był dla was pasjonujący, bo studia to wyjątkowy czas w życiu każdego człowieka – dodała wicemarszałek.

Program ma na celu wspieranie stałego podnoszenia poziomu kształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie.
O stypendium marszałka mogli ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmujący studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie najlepszego wyniku na egzaminie dojrzałości na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu. Ponadto kandydaci do stypendium musieli podjąć studia w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej na terenie województwa podkarpackiego i uzyskać co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka.
Wśród wyróżnionych jest 50 kobiet i 52 mężczyzn. Są to głownie studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie. Największą grupę stypendystów stanowią studenci kierunku lekarskiego, lotnictwa i kosmonautyki oraz informatyki. Pozostali kształcą się m.in. na kierunku finanse i rachunkowość, budownictwo, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, automatyka i robotyka, biologia, matematyka, logistyka i położnictwo.
źr. Podkarpackie, foto: tenże 

Reklama
Reklama
Poprzedni artykułRzeszów: Kupuj polskie! akcja patriotyzmu konsumenckiego
Następny artykułKolejne zatrzymania osób z grupy przestępczej