Strona główna RZESZÓW Rzeszów: Sejmik przyjął budżet na przyszły rok

Rzeszów: Sejmik przyjął budżet na przyszły rok

0
Reklama

Radni województwa zebrali się na ostatniej w tym roku sesji sejmiku. Obrady zdominowały kwestie przyszłorocznego budżetu. Poza sprawami finansowymi uchwalono też m.in., że na Podkarpaciu rok 2018 będzie rokiem pod patronatem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.


Projekt uchwały budżetowej przedstawił radnym marszałek Władysław Ortyl, który zaprezentował najważniejsze kwoty i przyszłoroczne przedsięwzięcia w różnych dziedzinach od inwestycji drogowych, przez wsparcie szpitali, wzmocnienie placówek kultury a także rozwój edukacji i nowoczesnych projektów informatycznych. Wiele miejsca podczas sesji poświęcono wnioskom do budżetu, które złożyli jeszcze radni. Ostatecznie budżet na 2018 rok został przyjęty i powitany gromkimi brawami.
Najważniejsze kwoty kształtują się następująco:  1 mld 433 mln zł – to zaplanowane dochody na przyszły rok. Natomiast plan wydatków ustalono w wysokości 1 mld 538 mln zł. Na inwestycje przeznaczone są 884 mln złotych, które zostały wyodrębnione w dwóch obszarach:
– inwestycje wieloletnie
– inwestycje jednoroczne
1) Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042 w przyszłorocznym budżecie została zaplanowana kwota 806,1 mln zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znalazły się:
a) realizacja 32 inwestycji drogowych w kwocie 576,2 mln zł:

 •  budowa obwodnicy Strzyżowa
 •  rozbudowa i budowa DW 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz
  z budową obwodnicy Czudca – 48,6 mln zł,
 •  budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni – 40,8 mln zł,
 •  budowa obwodnicy Dynowa – 34,3 mln zł,
 •  budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez  Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 33,3 mln zł,
 •  budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – 29,7 mln zł,
 •  przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski – 31,2 mln zł,
 •  budowa obwodnicy Lubaczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Granica Państwa – 27,4 mln zł,
 •  budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 – 23,7 mln zł,
 •  budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 – 23,7 mln zł,

b) zakup i modernizacja pojazdów szynowych w kwocie 115,3 mln zł,
c) realizacja projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w kwocie 15,4 mln zł,
d) realizacja i utrzymanie projektów informatycznych w kwocie 29,9 mln zł, w tym:

Reklama
 •  „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 23,5 mln zł,
 •  „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)” – 6 mln zł,
 •  „PSeAP – Podkarpacki System e-Administarcji Publicznej” (utrzymanie) – 135 tys. zł,
 •  „Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla regionów Podkarpackiego i Lwowskiego” – 268 tys. zł,

e) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP
w kwocie 23,6 mln zł,
f) realizacja 3 inwestycji w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 9,8 mln zł, w tym:

 •  poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 8,5 mln zł,
 •  koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim m. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 1,1 mln zł,
 •  utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 172 tys. zł,

g) realizacja 7 inwestycji w zakresie kultury w kwocie 10,6 mln zł, w tym np.:

 •  realizacja zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 5,8 mln zł,
 •  realizacja zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” – 2 mln zł,
 •  realizacja projektu pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – 962 tys. zł,
 •  realizacja zadania pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie OR-KA II,III,IV,VII” – 661 tys. zł,
 •  realizacja projektu pn. „Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce” – 622 tys. zł,
 •  realizacja zadania pn. „Archeologii żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat” – 609 tys. zł,

h) realizacja projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” w kwocie 2,6 mln zł,
i) realizacja zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207” w kwocie 21,3 mln zł.
2) Wydatki na inwestycje jednoroczne zaplanowano w kwocie 77,6 mln zł, ważniejsze z nich:
a) inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich w kwocie 18,2 mln zł, w tym:
b) inwestycje w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 16,5 mln zł, w tym np.:

 •   w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie:
 •  rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ – 2,2 mln zł,
 •  PET – utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii – 1,9 mln zł,
 •  zakup robota da Vinci – 1,9 mln zł,
 •  zakup mammografu dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 2 mln zł,

c) inwestycje w zakresie kultury w kwocie 1,8 mln zł.
Radni podjęli także uchwałę o ogłoszeniu roku 2018 rokiem pod patronatem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka:
„Sejmik Województwa Podkarpackiego poprzez ogłoszenie roku 2018 na Podkarpaciu Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka chce podkreślić zarówno historyczną, jak i ponadczasową wartość  życia wybitnego hierarchy Kościoła Katolickiego i patrioty” – czytamy w uzasadnieniu uchwały, którą podjęli radni ustanawiając tym samym na Podkarpaciu rok 2018 rokiem arcybiskupa I. Tokarczuka w 100. rocznicę jego urodzin. Decyzją sejmu RP abp Tokarczuk jest jednym z patronów 2018 roku w całym kraju.
źr. Podkarpackie.pl

Reklama
Poprzedni artykułStalowa Wola: HSW podpisała kolejny kontrakt z wojskiem
Następny artykułJasionka: Rekordowa liczba obsłużonych pasażerów